keskiviikko 12. lokakuuta 2011

Arvokeskustelua

Kävimme eilen Vuorenmäen opettajien kanssa hyvän keskustelun aamun aloitukseksi arvoista. Meillähän on tulossa koko oppimiskeskusta (koulu ja päiväkoti) koskeva suuri arvoilta 18.10.2011. Tähän iltaan on kutsuttu kaikki niin koulun kuin päiväkodinkin huoltajat ja työntekijät. Tarkoitus on yhdessä luoda suuntaviivoja sille, mihin suuntaan koulua lähdetään kehittämään. Arvojen tulisi olla voimakkaasti toimintaa suuntaavia niin, että niiden varassa opettajan tai päiväkodin työntekijän on turvallista tehdä työtänsä koskevia päätöksiä. Ne antavat luvan toimia.

Opetussuunnitelma on koulun toimintaa määrittävä asiakirja, jossa myös puhutaan arvoista. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 määrittelee perusopetuksen arvopohjaa seuraavasti:

Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.

Opetussuunnitelman perusteissa myös sanotaan, että:

Koulun kasvatustavoitteiden ja arvojen sekä aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua toimintakulttuurissa. Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen.

Omassa keskustelussamme nousivat voimakkaasti esiin hyvin perinteiset arvot: turvallisuus, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Toisaalta halusimme nostaa keskiöön myös muutamia ns. "huippuarvoiksi" nimeämiämme arvoja (vrt. huippu > Vuorenmäen koulu). perusarvot ovat niitä, jotka rakentavat perustan toiminnalle. Nämä "huippuarvot" olisivat niitä, jotka määrittäisivät jollain tavalla tulevaisuuden visiota ja haasteita -suuntaa, mitä kohti ollaan menossa. Huippuarvoiksi nousivat mm. luovuus ja innovatiivisuus.

Myös oppilaiden kanssa on luokissa käyty arvokeskustelua opetussuunnitelman hengen mukaisesti. Tiistain arvokeskustelussa kuuntelemme huoltajia ja yritämme myös vetää jollakin tavalla kaiken yhteen. Haasteellinen tehtävä, mutta uskon vahvasti siihen, että meillä on hyvät mahdollisuudet onnistua.

Toivotan omasta puolestani kaikki koulun ja päiväkodin huoltajat sankoin joukoin mukaan keskusteluun. Koti ja koulu -yhdistys on luvannut tarjota kahvia. Kiitos myös heille.

2 kommenttia:

 1. Kuulostaa tosi mukavalta. Monessa arvokeskustelussa mukana olleena tekee mieli nostaa muutama seikka esiin väittämättä ne olisivat totuuksia.

  (1) Hyvä arvo energisoi. Se on syvästi eettinen. Se oikeuttaa. Mutta se myös velvoittaa. Esim. tasa-arvo on tällainen. Todellinen arvo on vekseli, jonka voi joutua lunastamaan. Se on ARVOvalinta. Arvon valinta tarkoitaa, että jokin toinen myös arvokas asia saa jäädä.

  (2) Oikeasti toimintaa ohjaavia arvoja ei voi olla montaa. Usein (esim kaupunkien arvoissa) kootaan massiivinen arvokimppu, jossa on jokaiselle (puoluelle) jotain. Sellaiset arvot eivät syvene retoriikka pidemmälle.

  (3) Ihmisillä on erilaiset arvot. Monikulttuurisessa Kanadassa opin, että kouluyhteisön arvoiksi kannattaa valita nimenomaan kaikille yhteiset arvot. Vaikka joillekin ryhmille tärkeimmät arvot joutuvatkin silloin sivuun,

  (4) Kun arvot on nimetty, kannattaa testata muutamalla ongelmatilanteella, valitaanko arjessa ratkaisu arvoperustaisesti. Vai ohjaavatko sittenkin toimintaa jotkut toiset, piiloarvot.


  Upeaa!

  VastaaPoista
 2. Suuret kiitokset viisaista sanoistasi, Martti.

  1) Olen täysin samaa mieltä.
  2) Samoin tästä. Näitä toimintaa ohjaavia arvoja voisi ehkä olla yksi tai kaksi. Luovuus nousi meillä opettajaporukassa tosi korkealle. Kokeilemisen kulttuurista moni innostui, näiden Aalto -työpajojen myötä. Innovatiivisuus ja tietty tekemisen rohkeus ovat myös olleet vahvasti esillä.
  3) Tämä on hyvä huomioida myös hyvin vähän monikulttuurisessa Veikkolassa. Perheiden arvomaailmat ovat kuitenkin aina hieman erilaisia. Yhdistäviä arvoja juuri lähdetään hakemaan.
  4) Tosi tilanteessa arvojen vaikuttavuus toimintaan testataan. Siksi halusin korostaa alussa tuota, että arvopohja jo yksistään antaa luvan toimia tietyllä tavalla. Lillukanvarsiin meneviä sääntöjä ei tarvita, jos arvot on vahvasti sisäistetty ja yhdessä pohdittu.

  Kiitos vielä mainioista kommenteistasi. Saatan käyttää noita ensi tiistaina.

  VastaaPoista